Home

Werkvormm is een Antwerpse organisatie die kansengroepen opleidt en begeleidt naar de arbeidsmarkt. Dat doen we door vorming of opleiding en werkervaringsprojecten op te zetten. Onze projecten situeren zich in de sectoren metaal, horeca en (buiten)schoonmaak waaronder groenzorg en recyclage.

Werkvormm richt zich naar werkzoekende werklozen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij wij ernaar streven om zoveel mogelijk van onze deelnemers aan de slag te krijgen in het normaal economisch circuit. Want, wij zijn ervan overtuigd dat “het hebben van werk” een belangrijke motor is tot integratie én tot het voorkomen van (dreigende) armoede.

Wij trachten onze projecten zo realistisch mogelijk op te zetten, en ze zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de reguliere bedrijfswereld. In die zin biedt de restauratie van de François Musin, O.305, heel wat kansen om een aantal marktgerichte technieken te verwerven. Denken we maar aan lassen en klinken, oppervlaktebehandeling zoals zandstralen en industriële schildertechnieken, houtbewerking, mechanica en elektriciteit.

In 2016 start de effectieve restauratie. Via deze site kan u op de hoogte blijven van de vordering van de werken.

Bij Werkvormm gaat het heel dikwijls over arbeid. De restauratie van de Musin dragen we dan ook op aan alle vissers, vroeger en vandaag, die dit harde en gevaarlijke beroep uitoefen(d)en.

ScreenClip[1]